EN hållbar riktning

Trossa erbjuder konsulttjänster för en hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning.

Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en lite bättre värld!

 

CSR, hållbarhet, miljö, ansvarstagande, riskhantering, shared value, cirkulär ekonomi, hållbar affärsutveckling... Det finns många benämningar inom området vi jobbar med. Trossa hjälper till att fylla begreppen med mening och konkret handling.

JUST NU

VÄLKOMMEN HELENA!

1 FEBRUARI 2018

Vi är glada att få välkomna Helena Hemming till vårt team! Helena kommer närmast från AstraZeneca, där hon har arbetat som arbetsmiljötoxikolog, bland annat med frågor kring gränsvärden för produkter, utveckling av processer och rutiner samt uppföljning av lagstiftning. På Trossa kommer Helena att arbeta rådgivning och support kring arbetsmiljölagstiftning, hälsoriskbedömning av kemikalier, auditering och utbildning.

VÄLKOMMEN VALERIE!

20 JANUARI 2018

Vi säger varmt välkommen till Valerie Hasler!
Valerie kommer närmast från Telia, där hon har jobbat med frågor kring ansvarsfullt inköp och med inköpsrisker. Valerie har tidigare även arbetat mycket med hållbarhetsredovisning enligt GRI, riskhantering och strategiskt hållbarhetsarbete för flera internationella bolag. Hon är också en van och uppskattad projektledare och föreläsare.

UTBILDNING I AGENDA 2030

9 FEBRUARI 2018

Nu finns nya utbildningsdatum tillgängliga för heldagskursen Agenda 2030 och Globala målen för din verksamhet. I vår håller vi kursen i två varianter, en med inriktning för offentliga verksamheter och en med inriktning näringsliv. Mer om kursen och anmälan på Aktuell Hållbarhets sida här  
Välkomna!

vad kan vi hjälpa till med?