EN HÅLLBAR RIKTNING

Trossa erbjuder konsulttjänster för en hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning.

Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en lite bättre värld!

 

CSR, hållbarhet, miljö, ansvarstagande, riskhantering, shared value, cirkulär ekonomi, hållbar affärsutveckling... Det finns många benämningar inom området vi jobbar med. Trossa hjälper till att fylla begreppen med mening och konkret handling.

JUST NU

Frivilliga initiativ i framkant!

På uppdrag av Kemikalieinspektionen gjorde vi i höstas en kartläggning av vilka kemikalie-begränsningar som miljömärkningar och andra kravställare har för en rad kategorier av konsumentvaror. Nu är rapporten släppt! Den listar bl.a. 890 ämnen som miljömärkningarna - men INTE lagstiftningen - begränsar. Frivilliga initiativ i framkant alltså! Läs mer här.

NYA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN  AGENDA 2030 och GLOBALA MÅLEN

Nu finns nya utbildningsdatum tillgängliga för heldagskursen Agenda 2030 och Globala målen för din verksamhet. I vår håller vi kursen i två varianter, en med inriktning för offentliga verksamheter och en med inriktning näringsliv.

Mer om kursen och anmälan på Aktuell Hållbarhets sida här  

Välkomna!

UTBILDNING MED LEK- OCH BABYBRANScHEN 23 MAJ

Jobbar du med leksaker eller babyprodukter? Är du intresserad av hållbarhetsfrågor? Under våren och hösten håller vi tillsammans med Lek & Babybranschen fyra utbildningar om hållbarhet och kemikalier i produkter för barn. Nästa tillfälle är 23 maj. Anmäl dig idag!
Mer om utbildningarna och anmälan på Lek- och babybranshens sida här. Välkomna!

vad kan vi hjälpa till med?