Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning 31 januari 2017

Den 31 januari 2017 håller vi, i samarbete med Aktuell Hållbarhet, en utbildning som riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. Föreläsare är Karin Edvinsson och Johanna Wachtmeister.

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. Du får en orientering i olika lagar och förordningar, vad de innebär och hur de påverkar olika typer av verksamheter.
De lagstiftade kraven på verksamheter som hanterar kemikalier ökar. Eftersom de­t finns kemikalier i nästan alla typer av produkter är det många olika lagrum som innefattar någon form av kemikalielag. I Sverige är det miljöbalken som är en ramlag, och förordningar som meddelas med stöd av miljöbalken preciserar bestämmelserna. Utöver detta finns den europeiska kemikalielagstiftningens grundsten, REACH-förordningen som består av flera delar och även är kopplad till andra mer specifika förordningar och direktiv.

Denna utbildning guidar dig igenom djungeln av kemikalielagar, förordningar och direktiv och hjälper dig att bena ut vilka som är relevanta för er verksamhet. Under dagen varvar vi teori med tillämpningsövningar.

Utbildningen omfattar

  • Kemikalielagstiftningen REACH och dess viktigaste delar, till exempel kandidatlistan, bilaga XIV om tillstånd och XVII om begränsningar.
  • Utformning och användning av säkerhetsdatablad
  • Klassificering av kemiska produkter
  • Annan kemikalierelaterad lagstiftning, såsom till exempel detergentförordningen, avfallsförordningen och föreskrifter kring kemiska arbetsmiljörisker.
  • Roller och skyldigheter för tillverkare, importörer, distributörer, inköpare och användare av kemikalier.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

Dig som stöter på frågor kring kemikalier i ditt arbete och vill veta mer om hur man ska hantera dem och den lagstiftning som reglerar detta.

Utbildningsmål

Vårt mål är att du efter utbildningen ska ha en övergripande förståelse för den svenska och europeiska kemikalielagstiftningen, samt kunskap och verktyg för att kunna söka och hitta relevant information. Du ska också veta hur man tar sig an ett säkerhetsdatablad och kunna lista ut vilka lagar, förordningar och direktiv som berör din verksamhet och på vilket sätt.