Välkomna Martin och Carmen!

Vi är så glada över att få välkomna Martin Nilsson och Carmen Daoud till Trossa.

Martin är miljöekonom med stor erfarenhet från finansbranschen och Carmen, som är civilingenjör i Kemiteknik, har bred kompetens inom miljö-och hållbarhetsfrågor och stor erfarenhet från detaljhandeln.