Utbildning REACH 2018
- så gör du registreringen i praktiken

Den 22 mars 2017 håller vi, i samarbete med Aktuell Hållbarhet, en utbildning om Reach 2018 och vad det innebär för er verksamhet. Föreläsare är Karin Edvinsson och Charlotte Bergkvist.

Deadline för nästa fas i REACH, när alla kemiska ämnen över ett ton ska registreras senast den 31 maj 2018, närmar sig. Det är nu hög tid för berörda företag att sätta igång med registreringsarbetet. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du tar reda på vilka kemikalier du behöver registrera och hur du ska göra det. Utbildningen ger dig både teoretisk kunskap och praktiska verktyg.

Alla som tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller produkter som innehåller kemikalier kan vara tvungna att registrera dem enligt REACH. Nu är det dags att börja arbetet med registeringen inför REACH 2018 för att hinna i tid innan den sista tidsgränsen den 31 maj 2018. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad kraven innebär för er verksamhet och vad ni behöver göra för att uppfylla dem.

VI GÅR IGENOM

 • Vad som gäller för olika verksamheter
 • Hur man tar fram nödvändig information och data
 • Har man går tillväga för att uppfylla kriteriet om gemensamt inlämnande till ECHA tillsammans med andra företag.
 • Krav och skyldigheter enligt Reach
 • Forum för informationsutbyte – SIEF
 • Vilken information du behöver ta fram – registreringsunderlaget
 • Registreringsprocessen
 • Kopplingen med CLP och SDB (SDS)
 • Informationskällor
 • Praktisk genomgång av verktygen REACH-IT och IUCLID 6


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
Den som arbetar med REACH i olika verksamheter, t ex har ansvar för kemikaliehantering och lagefterlevnad (compliance), till exempel:

 • Miljöchefer
 • Miljösamordnare
 • Inköpare
 • Produktionsansvarig

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om du har grundläggande förkunskaper om kemikalielagstiftning, men det är inget krav.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Efter utbildningen ska du ha fått tillräckliga kunskaper och verktyg för att förstå kraven i Reach och kunna sätta igång planeringen och registreringsarbetet i den egna verksamheten inför deadline 31 maj 2018.