Substitutionsarbetet – så kommer vi igång med det

Per talar

Substitutionsarbetet – så kommer vi igång med det
Så får vi en bättre gemensam målbild, livscykelanalyser och materialval. Vilka styrmedel behövs för att giftfria kemikalier ska få genomslag, vilka hinder finns och hur kan de övervinnas?
Per Rosander, Trossa