Magisteruppsats om Hormonstörande ämnen

Vi är stolta medverkare till toxikologen Katarina Bäckmans magisteruppsats som hon nyligen presenterade på Karolinska Institutet. Charlotte Bergkvist har varit Katarinas ena handledare under examensarbetet som pågått under våren.
Uppsatsen beskriver svårigheterna med Europeiska Kommissionens föreslagna kriterierna för hormonstörande ämnen för säkerhetsbedömningen av kosmetiska produkters ingredienser. 

Grattis Katarina till examen och väl genomfört arbete, och lycka till framöver!
 
En spännande sommarläsning - rapporten finns här:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter