VÄLKOMMEN CLARA!

Vi hälsar Clara Hamrén välkommen!

Clara är utbildad jurist inom mänskliga rättigheter med fokus på barnrättsfrågor och har stor erfarnhet av frågor kopplade till korruptionslagstiftning. Clara kommer närmast från FAR där hon arbetade med hållbarhetsfrågor.