Välkommen Matilda!

Vi har glädjen att få välkomna Matilda Thyresson till Trossa.

Matilda kommer närmast från Stockholm Resilience Center där hon forskat på hur ekosystemtjänster bidrar till mänskilgt välbefinnande. Matilda är disputerad i naturresurshushållning och kommer att arbeta i uppdrag kring hålllbar verksamhetsutveckling.