Välkommen Valerie!

Vi säger välkommen till Valerie Hasler!

Valerie kommer närmast från Telia, där hon har jobbat med frågor kring ansvarfullt inköp och med inköpsrisker. Valerie är van och uppskattad projektledare och föreläsare. Hon kommer att arbeta i uppdrag kring hållbar verksamhetsutveckling, ansvarsfullt inköp samt hållbarhetsredovisning och övrig hållbarhetskommunikation.