charlotte bergkvist

Konsult
 

0730-75 57 67

charlotte.bergkvist@trossa.se

 

Gör: Arbetar med rådgivning inom kemikalie-, kosmetika- och livsmedelsfrågor samt inom tillhörande europeiska förordningar och vägledningsdokument. Utför miljö- och hälsoriskbedömningar, säkerhetsrapporter och säkerhetsdatablad enligt CLP.

 

Har: Arbetat som hälsoriskbedömare på EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som vetenskapligt stöd till enheten för bekämpningsmedel. Bland annat med kumulativ riskbedömning, MRL (Maximum Residue Levels) och epidemiologi enligt europeiska förordningar kring aktiva substanser i växtskyddsmedel.

 

Är: Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot risk- och exponeringsbedömningar samt epidemiologi. Har även magisterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet.