CLARA HAMRÈN

Konsult

 

0725 -84 35 50

clara.hamren@trossa.se

 

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar verksamhetsutvecking, hållbarhetsredovisning och hållbar leverantörskedja.
 

Har: Kunskap och erfarenhet av hållbarhetsredovisning enligt GRI, väsentlighetsanalys och intressentdialog. Har även erfarenhet av arbete med anti-korruptionsfrågor, etik och mänskliga rättigheter.

Är: Utbildad jurist från Uppsala Universitet med inriktning på mänskliga rättigheter och europarätt.