MATILDA THYRESSON

Konsult

 

0725 - 84 35 51

matilda.thyresson@trossa.se

 

Gör: Arbetar med konsultuppdrag inom bland annat hållbarhetsredovisning, väsentlighetsanalys och intressentdialog. Håller föreläsningar i hållbar utveckling och FN:s globala hållbarhetsmål.

Har: Flerårig erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete med hållbarhetsfrågor både inom forskning på Stockholm Resilience Centre och offentlig sektor. Specifik kompetens i hur ekosystemtjänster bidrar till mänskligt välbefinnande, värdekedjeanalys, intressentdialog, väsentlighetsanalys, scenarioplanering och miljökommunikation.

Är: Disputerad i naturresurshushållning.