PEr rosander


Konsult

0702 - 09 23 79

 

Gör: Utvecklar policies och strategier för företag och andra på kemikalieområdet. Rådgivare i kemikaliefrågor på europeisk och nationell nivå. Projektutvärderare. Engagerad utbildare och föreläsare.

 

Har: Över 25 års erfarenhet av arbete med kemikalierelaterade uppdrag, dels som projektledare i miljöorganisationer, dels som konsult. Bred sakkunskap från olika politikområden och har därmed förmåga att hantera komplexa frågeställningar. Erfarenhet av internationella avtalsförhandlingar, utvärdering av biståndsprojekt, med mera. Tidigare chef för Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) och styrelseledamot i internationellt verksamma miljöorganisationer.

 

Är: Kemist utbildad i Sverige och USA. Har också läst statskunskap på universitetsnivå