HÅLLBARHET PÅ TROSSA

Vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är de projekt och uppdrag vi genomför tillsammans med våra kunder. Vi eftersträvar alltid faktiska förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv och utvärderar detta löpande, bland annat genom projektutvärderingar tillsammans med uppdragsgivaren.

 

Vi tror på det vi gör. På samma sätt som vi ser hållbarhet som framgångsrecept för våra kunder, vill vi utveckla vår egen verksamhet i en hållbar riktning. Den gemensamma drivkraften för oss på Trossa är ett stort engagemang för samhällsfrågor och miljö. Det är självklart för oss att försöka leva som vi lär.

Planeten

På Trossa gör vi vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Våra viktigaste miljöaspekter är användning av el och värme till kontoret, tjänsteresor samt användning av dagligvaror och förbrukningsmaterial.  Resurseffektivitet är vårt ledord.

 

Några exempel på vad vi gör:

Vi

- åker kollektivt. Alla medarbetare har SL-kort. Vi har även en tjänstecykel.

 

- väljer tåg vid resor utanför SL:s trafikområde. Taxi och flyg använder vi sällan. Vi klimatkompenserar för våra tjänsteresor.

 

- väljer el märkt med Bra Miljöval.

 

- väljer ekologiskt till kontorsskafferiet.

 

- vi blandar gamla och nya kontorsmöbler. 

 

- har miljömärkt papper och miljömärkta städkemikalier och använder dessa sparsamt. (Men jodå, vi har det rent och snyggt på kontoret!)

Människorna

Det vi erbjuder våra kunder är vår kompetens, kreativitet och förmåga att inspirera och leverera. Medarbetare som mår bra, utvecklas och känner sig delaktiga är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Vi behöver också bra relationer med samarbetspartners och andra som berörs av det vi gör.

Några exempel på vad vi gör:

   

- har en platt organisation – vi diskuterar oss gemensamt fram till många viktiga beslut.

 

- flexibla och sunda arbetstider. Möjlighet att jobba hemifrån underlättar vardagspusslet.

 

- äter fredagsfrukost tillsammans för att umgås och samla upp tankar och idéer.

    

- erbjuder schyssta anställningsvillkor, t ex tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag och rikskuponger för alla.

 

- skrattar mycket. Diskuterar och reflekterar över stort och smått.

Affärerna

En stabil ekonomi är grunden för att vi ska kunna fortsätta arbeta för en hållbar utveckling tillsammans med våra kunder. En förutsättning för detta är att alltid leverera projekt med hög kvalitet och hela tiden fortsätta utveckla våra tjänster och arbetssätt.

 

Några exempel på vad vi gör:

 

- utvärderar löpande vårt arbete genom t ex projektutvärderingar med kund och intern kvalitetssäkring. 

 

- är noga och transparenta vad gäller tidredovisning och prissättning.

 

- delar med oss av vår kunskap, som föredragshållare och genom medverkan i forum för olika sakfrågor.

 

- har en vinstdelningsmodell där överskottet fördelas mellan verksamhetsutveckling, medarbetare och delägare.

 

- för en levande diskussion om våra värderingar, vilka vi är och vill vara som konsulter och företag. 

 

 

Sånt vi kan bli bättre på

- mäta och följa upp våra egna hållbarhetsmål.

 

- öka mångfalden i arbetsstyrkan, särskilt när det gäller könsfördelning och etnicitet. 

 

- stänga av skärmar och tangentbord när dagen är slut.