TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR VI PÅ TROSSA

EN HÅLLBAR RIKTNING

Trossa erbjuder konsulttjänster för en hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. 
Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning.

Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en lite bättre värld!

 

CSR, hållbarhet, miljö, ansvarstagande, riskhantering, shared value, cirkulär ekonomi, hållbar affärsutveckling...
Det finns många benämningar inom området vi jobbar med. Trossa hjälper till att fylla begreppen med mening och konkret handling.

JUST NU

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOST 4 september
- TEMA HÅLLBART LEDARSKAP

I höst erbjuder vår samarbetspartner Nina Johansson, Know your North,
coachingprogrammet Sustainable Core. Programmet är till för dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap inifrån och ut – för ett hållbart liv och i förlängningen för en hållbar värld.

Under frukostmötet ger Nina en tankeväckande introduktion till hållbart och personligt ledarskap, samt presenterar programmets syfte, upplägg och mål. Ta tillfället och inled hösten med en inspirerande frukostträff i viktigt ämne! Mer information och anmälan här

SAMARBETE MED VI-SKOGEN

Gjord på rätt sätt kan klimatkompensation vara en viktig pusselbit i klimatarbetet. Med kompensation via Vi-skogens nya klimatkalkylator hjälper du till att bekämpa både klimatförändring och fattigdom på samma gång. Spana in klimatkalkylatorn här.
Och hör av dig till carolina.brandholm@trossa.se för hjälp med nästa steg i klimatarbetet!  

KEMKOLLEN

Kemkollens pilotår är igång! Kemkollen är en modell och ett verktyg för uppföljningar (laboratorieanalyser) av kemikalieinnehåll i varor. Kemkollen riktar sig mot upphandlande myndigheter inom kommun och landsting (inklusive kommunala bolag). SKL Kommentus Inköpscentral, Nationella Kansliet för hållbar utveckling och Trossa driver och tillsammans utvecklar Kemkollen:

Läs mer här

vad kan vi hjälpa till med?