NYTT ÅR & NY ADRESS

VI VÄXER och HAR NU FLYTTAT TILL Rosenlundsgatan 40,
KOM GÄRNA FÖRBI och säg hej!

EN HÅLLBAR RIKTNING

Trossa erbjuder konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen, och just er verksamhets förutsättningar, hjälper vi er med både riskhantering och hållbart värdeskapande. 

Allt vi gör ska stärka våra uppdragsgivare och bidra till en bättre värld!

 

JUST NU

HÅLLBAR ARBETSMILJÖ - FRUKOSTSEMINARIUM 29 JANUARI

Med avstamp i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling bjuder vi in till samtal runt frukostbordet om hållbar arbetsmiljö. Arbetsmiljötoxikolog Helena Hemming och certifierad revisor Ingegerd Michel inleder med en överblick av kraven och diskuterar därefter hur man får till ett systematiskt arbetsmiljöarbete på en lagom nivå.
 
Välkommen till oss den 29 januari i våra nya lokaler på söder i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här senast den 24/1.
 
Välkomna!

AGENDA 2030 för DIN VERKSAMHET

Fler utbildningstillfällen i höst och vinter för dig som vill gå vår uppskattade heldagsutbildning i Agenda 2030 och globala målen!
Mer information och anmälan hittar du hos
Aktuell Hållbarhet:
För näringsliv 20 november, 15 januari
För offentlig sektor 26 november, 6 februari
Varmt välkomna!

DAGS FÖR HÅLLBARHETSREDOVISNing?

Höst betyder för många dags att dra igång årets hållbarhetsredovisningsprocess.
Behöver ni hjälp med att förstå GRI SRS? Leva upp till lagkravet på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL? Uppdatera risk- och väsentlighetsanalys? Datainsamling och skrivande? Läs mer om vår kompetens och kontakta våra specialister här!
 

vad kan vi hjälpa till med?