Nästa kliv i hållbar riktning?

Vi hjälper er på vägen

Trossa erbjuder konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen, och just er verksamhets förutsättningar, hjälper vi er med både riskhantering och hållbart värdeskapande. 

Allt vi gör ska stärka våra uppdragsgivare och bidra till en bättre värld!

 

JUST NU

FRAMÅT TILLSAMMANS i CORONA-TIDER

I dessa turbulenta dagar får vi hjälpas åt på bästa sätt! Vi finns tillgängliga här och bistår med resurs eller kompetensstöd på det sätt vi kan. 
Mejla Mia och Helene med en rad till hej@trossa.se så hör vi av oss på en gång. 

AGENDA 2030 för DIN VERKSAMHET

Fler utbildningstillfälle för dig som vill gå vår uppskattade heldagsutbildning i Agenda 2030
och globala målen! 

Mer information och anmälan hittar du hos Aktuell Hållbarhet: 
För offentlig sektor den 6 maj och 9 september
För näringsliv den 27 maj och 16 september

Varmt välkomna!

FAST I HÅLLBARHETSREDOVISNingEN?

Arbetet med hållbarhetsredovisning kan vara krävande men kan skapa mycket värde både internt och externt. Behöver ni hjälp med att med att förstå GRI SRS eller leva upp till lagkravet på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL? Uppdatera risk- och väsentlighetsanalys? Datainsamling och skrivande? Läs mer om vår kompetens och kontakta våra specialister här!
 

vad kan vi hjälpa till med?