UPPLYSTA VAL I JULHANDELN

I tider som denna går konsumtionen upp rejält när många av oss försöker hitta fina och användbara presenter till nära och kära. Bättre för miljön vore nog att dra ner på julklapparna och fokusera mer på umgänget, men förstås man vill gärna att det man ändå köper ska vara så bra som möjligt och inte lämna allt för stora spår efter sig vare sig från tillverkningen, användningen eller som avfall. Men hur skiljer man de "bra" grejerna från de "mindre bra"?
 
När det gäller kemikalieinnehåll i julklappen: kom ihåg att du har rätt att fråga butiken om det ni tänkt köpa innehåller "särskilt farliga ämnen", det vill säga ämnen som finns på EU:s kandidatförteckning. . Som privatperson har du rätt att få ett svar på denna fråga inom 45 dagar, här är en blankett du kan använda för att lämna in din fråga till butiken: 
 
Julen kan kanske vara ett tillfälle till reflektion över kemikalieinnehåll i produkter – visste du till exempel att årets tillsyn av hundratalet julbelysningsprodukter på den svenska marknaden visar att 15% innehåller otillåtna ämnen över gränsvärden?
 
Seriösa företag arbetar förebyggande med kemikaliefrågan genom att göra bra materialval och bygga upp goda kundrelationer och vet när det krävs kemiska analyser för att verifiera innehåll. Vi på Trossa hjälper många kunder med att just säkerställa att deras produkter inte innehåller miljö- och/eller hälsoskadliga ämnen. Miljöcertifieringar och företags egna ”bättre val-sortiment” kan också vara bra indikation på en ambition att hålla nere de skadliga ämnena, fråga gärna personalen vad dessa märkningar innebär när det gäller kemikalieinnehåll.

 Vi på Trossa önskar er alla en mysig och upplyst tredje advent!

EN HÅLLBAR RIKTNING

Trossa erbjuder konsulttjänster för en hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. 
Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning.

Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en lite bättre värld!

 

CSR, hållbarhet, miljö, ansvarstagande, riskhantering, shared value, cirkulär ekonomi, hållbar affärsutveckling...
Det finns många benämningar inom området vi jobbar med. Trossa hjälper till att fylla begreppen med mening och konkret handling.

JUST NU

GLOBALA KOMMUNEN
 

Globala Kommunen är ett SIDA-initiativ där svenska kommuner satsar på lokalt engagemang i globala frågor – för att bidra till positiv utveckling både på hemmaplan och i världen i stort. 
Trossa är nu stolt samarbetspartner till initiativet! I höst medverkar vi med föreläsningar och workshops på tema Agenda 2030 för näringslivet i flera av de globala kommunerna.

Mer om initiativet här.

VÄLKOMMEN RAMI!

Vi har glädjen att välkomna Rami till Trossa.

Rami har stor erfarenhet av hållbarhetsfrågor kopplat till vatten och har arbetat som processledare på Stockholm International Water Institute (SIWI). På SIWI ledde han bl.a. Sweden Textile Water Initiative (STWI), ett prisbelönt samarbete mellan svenska textilindustrin, myndigheter och fler hundratals leverantörer globalt. 

Läs mer om Rami här

AGENDA 2030 och GLOBALA MÅLEN

Vi hjälper er att tolka och tillämpa Agenda 2030 i er verksamhet. Vad innebär ert ansvar och bidrag till de globala målen?

I samarbete med Aktuell Hållbarhet håller vi också öppna heldagsutbildningar om Agenda 2030 ur verksamhetsperspektiv - välkommen!

Läs mer och anmäl dig här:
Inriktning näringsliv den 7 februari
Inriktning offentlig sektor 29 januari.  

vad kan vi hjälpa till med?