HÖST i Hållbar RIktning?
Vi Hjälper er att ta nästa kliv!

 

EN HÅLLBAR RIKTNING

Trossa erbjuder konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen, och just er verksamhets förutsättningar, hjälper vi till med både riskhantering och hållbart värdeskapande. 
Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en bättre värld!

JUST NU

VÄLKOMMEN Sandra!

Vi är glada att få förstärka vårt fantastiska gäng med Sandra Tenggren, jurist och klimatspecialist med erfarenhet från tvärvetenskaplig forskning och kompetens inom bl.a. risk- och scenarioanalys, TCFD och klimatanpassning.   
Välkommen! 

UTBILDNING I AGENDA 2030 för DIN VERKSAMHET

Fler utbildningstillfällen i höst för dig som vill gå vår uppskattade heldagsutbildning i Agenda 2030 och globala målen!
Mer information och anmälan hittar du hos
Aktuell Hållbarhet:
För näringsliv 5 september , 20 november
För offentlig sektor 19 september , 26 november
Varmt välkomna!

FORUM FÖR KEMIKALIESMART HANDEL

30 augusti höll Forum för Kemikaliesmart handel seminarium på temat Pragmatiskt kemikaliearbete, med våra kunniga kollegor Carmen Daoud och Johanna Wachtmeister som föreläsare. Seminariet finns tillgängligt i filmad version här 
 

vad kan vi hjälpa till med?