EN HÅLLBAR RIKTNING

Trossa erbjuder konsulttjänster för en hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. 
Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning.

Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en lite bättre värld!

 

CSR, hållbarhet, miljö, ansvarstagande, riskhantering, shared value, cirkulär ekonomi, hållbar affärsutveckling...
Det finns många benämningar inom området vi jobbar med. Trossa hjälper till att fylla begreppen med mening och konkret handling.

JUST NU

SVEnsk handboll satsar på guld i hållbarhet – vi är med och coachar på vägen

Läs pressmeddelandet här

VÄLKOMMEN LENA!

Vi har glädjen att välkomna Lena Landén till Trossa.

Lena har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor kopplat till inköp inom dagligvaruhandeln och har arbetat som nordisk kvalitetschef i en inköpsallians (United Nordic) där bland andra Axfood och Martin&Servera ingår. Där ledde hon det strategiska kvalitets- och hållbarhetsarbetet i alliansens Kvalitetsråd, arbetade bl.a. med integrering av hållbarhetskrav i upphandlingar och utvecklade verktyg för leverantörsbedömning och kartläggning av leverantörskedjor.

Läs mer om Lena här

GLOBALA KOMMUNEN

Globala Kommunen är ett SIDA-initiativ där svenska kommuner satsar på lokalt engagemang i globala frågor – för att bidra till positiv utveckling både på hemmaplan och i världen i stort. 
Trossa är nu stolt samarbetspartner till initiativet! I höst medverkar vi med föreläsningar och workshops på tema Agenda 2030 för näringslivet i flera av de globala kommunerna.

Mer om initiativet här.
 

AGENDA 2030 och GLOBALA MÅLEN

Vi hjälper er att tolka och tillämpa Agenda 2030 i er verksamhet. Vad innebär ert ansvar och bidrag till de globala målen?

I samarbete med Aktuell Hållbarhet håller vi också öppna heldagsutbildningar om Agenda 2030 ur verksamhetsperspektiv - välkommen!

Läs mer och anmäl dig här:
Inriktning offentlig sektor 29 januari.  

vad kan vi hjälpa till med?