EN VINTER i Hållbar RIktning?
Vi Hjälper er Att ta nästa kliv!

 

EN HÅLLBAR RIKTNING

Trossa erbjuder konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. Vi kombinerar helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen, och just er verksamhets förutsättningar, hjälper vi er med både riskhantering och hållbart värdeskapande. 

Allt vi gör ska stärka våra uppdragsgivare och bidra till en bättre värld!

 

JUST NU

VÄLKOMNA OSCAR OCH VIKTOR!

Vi är glada att få förstärka vårt fantastiska gäng med Oscar och Viktor!
Oscar är utbildad miljöekonom vid Sveriges Lantbruksuniversitet med erfarenhet inom hållbara leverantörskedjor. Viktor gör sin LIA (lärande i arbete) hos oss, vilket är slutfasen av hans utbildning till hållbarhetsspecialist vid Stockholms Internationella Handelsskola.
Välkomna!

AGENDA 2030 för DIN VERKSAMHET

Fler utbildningstillfällen i höst och vinter för dig som vill gå vår uppskattade heldagsutbildning i Agenda 2030 och globala målen!
Mer information och anmälan hittar du hos
Aktuell Hållbarhet:
För näringsliv 20 november, 15 januari
För offentlig sektor 26 november, 6 februari
Varmt välkomna!

DAGS FÖR HÅLLBARHETSREDOVISNing?

Höst betyder för många dags att dra igång årets hållbarhetsredovisningsprocess.
Behöver ni hjälp med att förstå GRI SRS? Leva upp till lagkravet på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL? Uppdatera risk- och väsentlighetsanalys? Datainsamling och skrivande? Läs mer om vår kompetens och kontakta våra specialister här!
 

vad kan vi hjälpa till med?