Charlotte Björnstad

Konsult

 

0730-75 41 50

charlotte.bjornstad@trossa.se

 

Gör: Arbetar med uppdrag inom hälsa och miljö. Bedömer kosmetiska produkter utifrån ett hälso- och miljöperspektiv
samt skriver säkerhetsdatablad enligt CLP.

 

Har: God kompetens inom hälso- och miljöriskbedömning av kemiska ämnen och produkter samt bra kännedom om
relevant lagstiftning för kemikalier och kosmetik. Har tidigare arbetat med kliniska missbruk- och läkemedelsanalyser
på ett ackrediterat laboratorium.

 

Är: Toxikolog från Karolinska Institutet med en grundutbildning som biomedicinsk analytiker.