CLARA HAMRÉN

Konsult

 

0725-84 35 50

clara.hamren@trossa.se

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar verksamhetsutveckling, hållbarhetsredovisning, hållbar leverantörskedja och affärsetik.
 

Har: Kunskap och erfarenhet av hållbarhetsredovisning enligt GRI, lagkrav och <IR>, väsentlighetsanalys,intressentdialog,
uppförandekoder och systematiskt hållbarhetsarbete. Har även kunskap om anti-korruption,affärsetik och mänskliga rättigheter. 
Hon har certifierade utbildningar i GRI och <IR>.


Är: Utbildad jurist från Uppsala Universitet med inriktning på mänskliga rättigheter och europarätt. Hon är även utbildad Climate
Reality Leader.