CLARA HAMRÉN

Konsult

 

0725-84 35 50

clara.hamren@trossa.se

 

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar verksamhetsutveckling, hållbarhetsredovisning, hållbar leverantörskedja ochh affärsetik.
 

Har: Kunskap och erfarenhet av hållbarhetsredovisning enligt GRI, lagkrav och <IR>, väsentlighetsanalys, intressentdialog, uppförandekoder och systematiskt hållbarhetsarbete. Har även kunskap om anti-korruption, affärsetik och mänskliga rättigheter. Hon har certifierade utbildningar i GRI och <IR>.

Är: Utbildad jurist från Uppsala Universitet med inriktning på mänskliga rättigheter och europarätt. Hon är även utbildad Climate Reality Leader.