HELENA HEMMING

Konsult

 

0730 - 75 57 65

helena.hemming@trossa.se

Gör: Arbetar med rådgivning och support kring kemikalielagstiftning och arbetsmiljöfrågor, bland annat hälsoriskbedömningar av kemikalier
 

Har: Många års erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete inom läkemedelsbranschen med både småskalig laboratorieverksamhet och storskalig produktion som arbetsområde. Har arbetat med att introducera och följa upp ledningssystem för säkerhet och hälsa.

Är: Disputerad toxikolog från Karolinska Institutet med en grundutbildning i kemi och mikrobiologi.