lars holmberg

Konsult

 

0730-75 50 11

lars.holmberg@trossa.se

 

Gör: Konsultuppdrag som rör implementering, upprätthållande och utveckling av kemikaliestrategier i organisationer och företag.

 

Har: Gedigen kompetens i att arbeta med kemikalierfrågor i större organisationer. Har lång erfarenhet av att utbilda samt att hitta sätt och kanaler för att kommunicera ut policys och mål kring kemikaliarbetet i organisationen med syftet att förankra och hålla arbetet aktivt på lång sikt. 

 

Är: Har en magisterexamen i Miljövetenskap från Göteborgs Universitet.