LOTTA AMSén

Konsult

 

0730-75 57 51

lotta.amsen@trossa.se 

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar leverantörskedja, hållbarhetsstrategi, riskanalyser, hållbarhetsutbildningar samt miljöledningssystem. Gör revisioner primärt inom socialt ansvar.


Har: Erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, förändringsarbete och systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom näringslivet. Kommer närmast från tjänsten som Hållbarhetsansvarig på Indiska Magasinet med övergripande ansvar för företagets hållbarhetsarbete och leverantörsled. Certifierad revisionsledare inom ISO 9001 och ISO 14001 samt van vid leverantörsbesök i riskländer, framförallt i Asien.

Är: Statsvetare (med inriktning på Freds-och Konfliktkunskap) från Uppsala Universitet samt utbildad inom kvalitets- och miljöledningssystem.