SANDRA TENGGREN

Konsult

 

0737-73 57 61

sandra.tenggren@trossa.se

Gör: Konsultuppdrag inom främst strategi och hållbar verksamhetsutveckling, klimatscenarioanalys, klimatrisker och klimatanpassning.

Har: Erfarenhet av tvärvetenskapligt hållbarhetsarbete från både forskning på Stockholm Environment Institute och inom privat sektor. Har särskild kompetens kring Agenda 2030, deltagandeprocesser samt klimatspecifika frågor som klimatscenarioanalys, klimatrisker, klimatanpassning och TCFD.

Är: Utbildad jurist från Stockholms universitet med inriktning på arbetsrätt och en MSc inom hållbarhet (Environmental Technology) med fokus på näringslivet från Imperial College London.