Välkommen på frukost 7 NOVEMBER

Staden som levande mötesplats för människa och natur

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för mänsklig välfärd på vår jord. Under våren kom en alarmerande rapport från FN:s expertpanel om den pågående förlusten av biologisk mångfald och ekosystem: Över 1 miljon av jordens arter hotas av utrotning.

Vad innebär det för vår livskvalitet och samhällsutveckling i och runt våra städer? Hur kan företag och verksamheter engagera sig och vara med och vända negativa trender?

Med avstamp i Agenda 2030 och Mål 15 bjuder vi på Trossa in till samtal runt frukostbordet. Med oss har vi docent Erik Andersson, forskningsledare inom mångfunktionella landskap och stadsutveckling på Stockholm Resilience Centre. Erik delar med sig av den senaste forskningen kring hur biologisk mångfald är sammanvävt med mänskliga aktiviteter och välbefinnande. Det går att vara en ansvarsfull förvaltare - inte minst Sverige har en lång tradition av att skapa och förvalta rika kulturlandskap så det finns historia att inspireras av.
Vi bjuder också in till diskussion om hur företag och verksamheter kan stödja biologisk mångfald på, både direkt och genom att hjälpa andra att engagera sig. Vilka möjligheter har ni att hitta en egen nisch och bidra till bättre livsmiljöer i staden?


Varmt välkommen att lyssna, delta i samtalet och inspireras till nya kliv i arbetet med biologisk mångfald!  

NÄR?

Torsdag den 7 november, 2019
7.45 - 8.00     Frukostmingel 
8.00 - 9.00     Presentation och diskussion
 

VAR?

Hos oss på Trossa, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm

Erik Andersson
Erik är docent i miljövetenskap och arbetar som forskare och forskningsledare (inriktning mångfunktionella landskap samt stadsutveckling) på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Han har en lång erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt och problemorienterat kring frågor om regional utveckling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jord- och skogsbruk samt hållbar stadsutveckling, och detta såväl nationellt som internationellt. I praktiken handlar detta om att bedriva forskning genom deltagandeprocesser såväl som att koppla forskning till olika samhällsprocesser och göra den till en mer levande del av det månggrenade omställningsarbetet mot ett mer hållbart samhälle. En viktig del i detta är att göra forskning och kunskap från forskning tillgänglig och användbar för olika aktörer. Som en del i detta har Erik utöver sin forskartjänst suttit i olika expertråd, styrelser, utredningskommittéer och beredningsgrupper. Han är också aktiv som föreläsare och diskussionspartner i olika forum för hållbar resursanvändning och utveckling, inom och utanför akademin.

ANMÄLAN?

Senast tisdag den 5 novemberi. Antalet platser är begränsat varför anmälan är bindande. Seminariet är kostnadsfritt men vid uteblivet deltagande debiteras 500 kr.