TOMTENISSARNAS UTREDNINGSVISA

I mörka vintertider
Vi sitter inomhus
Och söker, efterforskar
För att sprida lite ljus
 
Det finns så många frågor
Vi ej vet svaret på
Men räds ej det okända
Tvärtom, vi däråt gå!
 
Hur kan vi lösa knutar
Och finna rätta svar
Så när vi väl beslutar
Vi kloka vägar tar?
 
Vi gräver i databaser
Och sätter en struktur
För att hitta fram bland fraser
Och farliga kemikalier filtrera ur
 
Vi samlar ihop en grupp
Med folk från fjärr och när
På deras tankar sätter lupp
Vaskar fram det som viktigt är
 
Från web och möten, näst’ varje dag
Vi kartlagt har och samlat svar
Med utredningarnas underlag
Trossa-nissarna spridit lite ljus och nu hemåt far