VÄLKOMMEN PÅ UTBILDNING
- att förstå, bedöma och hantera vattenrisker i värdekedjan
DATUM: 27 MARS 2019
TID: KL 9.30 - 15.30
PLATS: Hos oss på Birger Jarlsgatan 37

 


Verktyg för arbete med globala målet nr 6 - för minskade miljömässiga, samhälleliga och företagsekonomiska risker

Trossa erbjuder företag, upphandlare, och branschorganisationer en kurs om vattenrisker, med utgångspunkt i globala målen och praktiska exempel från arbete med många olika varumärken och tillverkare på världens viktigaste produktionsmarknader.

Utöver ett helhetsgrepp kring vattenriskbedömning och kommunikation, ger utbildningen praktiska verktyg och övningar för företag att arbeta internt och i sina värdekedjor med dessa frågor, och påverka producenter mot en mer hållbar riktning som minskar väsentliga finansiella, sociala och miljömässiga vattenrisker.

Som deltagare får du en uppdaterad omvärldsförståelse av vattenrisker idag och i framtiden; kännedom om de lagar och krav som ligger till grund för miljöriskbedömning och hantering i viktiga produktions- och konsumtionsmarknader, samt om de olika system, standarder, koder, branschsamarbeten, initiativ och aktörer som bidrar till att ställa om industrin mot bättre vattenriskhantering, lönsamhet och hållbarhet. Du får ta del av praktiska exempel, övningar och verktyg.

Rami Narte som håller i kursen är specialist på området och har jobbat globalt med dessa frågor, i näringslivet och i hela värdekedjan.

PROGRAM

KOSTNAD OCH ANMÄLAN

Utbildningen kostar 3 950 SEK per person, inkl vegetariskt lunch.

Anmäl dig till utbildnigen genom att fylla efterfrågade uppgifter i nedanstående formulär. Din anmälan är bindande och avbokning sker via mail till info@trossa.se. Avbokning inom 2 veckor före kursstart är kostnadsfri, därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften.

KURSLEDARE

Rami Narte har gedigen sakkunskap inom vattenrisk och erfarenhet från arbete med riskhantering på forskningsinstitut och med svenska näringslivet. Han är en konsult, utbildare och föreläsare med internationell erfarenhet av att utveckla, driva och genomföra hållbara strategiska förändringsprocesser för industri, myndigheter, och branschorganisationer. Rami jobbar specifikt med att utveckla branschorganisationer och applicera mätnings- och kontrollsystem för att bevaka, kontrollera och förbättra vatten-, energi- och materialförbrukning inom globala leverantörskedjor. Rami sitter med Världsvattenveckans Vetenskapliga Kommittén med ansvar över industrins bidrag till veckan inom ramen för globala målet 6: vatten och sanitet. Han sitter även med Juryn för Stockholm Junior Water Prize.

BAKGRUND

Vattenrelaterade risker har sedan 2012 återkommit bland de topp 5 globala riskområden med högst sannolikhet och mest allvarliga påverkan, enligt World Economic Forums årliga riskundersökningar av internationella företagsledare. Trots detta är det bara var femte företag i världen som idag har översikt kring vilka risker vattenproblemen kan medföra. Dessa risker inkluderar både operationella och kapitala risker i hela värdekedjan, framför allt i produktionsleden.

Klimatförändringar slår tillbaka genom störningar i vattencykeln: det kan bli för mycket vatten, för lite vatten, eller för smutsigt vatten. Producenter i länder med allvarliga vattensäkerhetsproblem – t.ex. Bangladesh, Kina, Indien, Sydafrika, Turkiet, USA, m.fl. bidrar till den utvecklingen samtidigt som de drabbas av det, både kort- och långsiktigt.

Vatten, energi och kemikalier är integrerade i produktionen av många varor i detaljhandeln – och därfinns det möjligheter att genom riskhantering och effektivisering av resursförbrukningen spara pengar, förbättra hälsan, och värna om miljön. Aktiv hantering av vattenrisken kan minska väsentliga finansiella risker, och ger bättre lönsamhet och en snabb avkastning på effektiviseringsinvesteringar. Valet är enkelt, men många företag saknar kunskap och verktyg för att förstå och hantera vattenrisker i sina värdekedjor.