AFFÄRSetIK & ANTIKORRUPtion

Vi erbjuder strategisk rådgivning, praktisk implementering och uppföljning inom affärsetik och antikorruption. Vi hjälper er att ta fram en struktur för riskhantering och arbete med affärsetiska frågor och antikorruption, samt upprätta styrdokument och riktlinjer. Vi hjälper er även att granska leverantörer och genomföra due-diligence gällande antikorruption.

*Vi erbjuder endast rådgivning i proaktivt och förebyggande syfte och hanterar inte misstänkta fall
gällande korruption eller andra lagbrott.

våra tjänster

  • Framtagande och revidering av policydokument och riktlinjer
  • Riskkartläggning
  • Utbildning
  • Leverantörsgranskning och due-diligence
  • Internrevision

Arbete enligt lagar, riktlinjer och ramverk:
  • ICCs Anti-korruption Due diligence på externa aktörer
  • IMMs Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet ("Näringslivskoden")
  • OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business  Conduct​​​​​ 

vill du veta mer?
Kontakta oss gärna!
Clara Hamrén
0725-5843550

clara.hamren@trossa.se