ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Som arbetsgivare har du alltid det yttersta ansvaret för att skapa förutsättningar för en säker och god arbetsmiljö.

Vi hjälper er att ta fram en effektiv struktur för ert systematiska arbetsmiljöarbete och en modell för riskbedömning och riskhantering anpassad till er specifika verksamhet och era speciella risker.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att strukturera och upprätthålla ert systematiska arbetsmiljöarbete eller om ni bara behöver hjälp med att komma igång.

tjänster

 • Ledningssystem för arbetsmiljöfrågor
 • Policydokument och etiska regler
 • Kartläggning av arbetsmiljörisker
  • Organisatoriska
  • Kemiska
  • Biologiska
  • Fysiska
 • Riskbedömningsmetodik
 • Principer för åtgärder
 • Uppföljning och revision
 • Rådgivning

VILL DU VETA MER?


Kontakta oss gärna!
Helena Hemming 

0730-75 57 65
helena.hemming@trossa.se