BIOCIDer

Biocidförordningen (EU) nr 528/2012 ställer nya krav på företag som tillverkar eller för in verksamma ämnen eller biocidprodukter.

Ett av de nya kraven innebär att alla som avser att släppa ut ett verksamt ämne, som sådant eller i en biocidprodukt, på marknaden måste finnas med i en särskild förteckning (Artikel-95 listan) publicerad av Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) fr.o.m. 1 september 2015.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med regelverket kring era biocidprodukter!

tjänster

  • Anmälan till Kemikalieinspektionens (KemI) produktregister
  • Ansökan om att inkluderas på Artikel-95 listan hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)
  • Ansökan om godkännande av biocidprodukter
  • Parallella ömsesidiga erkännanden
  • Dokumentationskrav – Dossier, Letter of Access, etc.
  • Märkning av produkter
  • Hjälp vid myndighetskontakter, tex med KemI och ECHA
  • Rådgivning

VILL DU VETA MER?


Kontakta oss gärna!
Karin Edvinsson

0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se