hållbara leverantörer

Förväntan på hur långt företags och andra organisationers ansvar sträcker sig ökar hela tiden. En väl fungerande systematik och strategi för medvetna inköp och leverantörsrelationer minskar risker och ger ökad effektivitet. Krav på miljömässigt och socialt ansvar samt dialog och uppföljning skapar hållbara och framgångsrika samarbeten som ger ringar på vattnet nedåt i leverantörsledet. 

våra tjänster

  • Riskkartläggning och analys av inköp och leverantörer
  • Uppförandekod (code of conduct) och verktyg för uppföljning
  • Miljö-, sociala och etiska krav för olika inköpskategorier
  • Kommunikation och implementering av leverantörskrav
  • Utvärdering och uppföljning av ställda leverantörskrav (självutvärdering/revision på plats)
  • Utbildning för inköpare och leverantörer

vill du veta mer


Kontakta oss gärna!

Hélène Hagerman

0730-75 57 59

helene.hagerman@trossa.se

exempel på uppdrag

Utveckling av uppförandekod och uppfölj-ningsverktyg, uppföljning av leverantörer globalt inklusive revision på plats.

Utveckling av uppförandekod och uppföljningsverktyg.
Revision av leverantörer avseende sociala frågor och miljö.