HÅLLBART KEMIKALIEARBETE

Kemikalielagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, kundkrav, larmrapporter. Det är många bollar att försöka fånga och det blir gärna att man reagerar istället för att agera.
 
Vi hjälper våra kunder att säkerställa ett resurseffektivt proaktivt kemikaliearbete. Varje verksamhet har sina specifika förutsättningar och vi anpassar våra tjänster och arbetssätt i varje uppdrag för att våra kunder ska nå största möjliga nytta.
 
Vi vet att en framgångsrik strategi kräver förståelse för vilka krav som ställs på verksamheten samt vilka förväntningar omvärlden har. Trossa analyserar de faktorer som krävs för att nå ett hållbart kemikaliearbete och bistår i formulering och implementering av ett strukturerat arbete som ska skapa värde i organisationen.
 
På Trossa finns bred och djup kompetens i frågor kopplat till kemikalier och stor erfarenhet från att arbeta systematiskt med dessa frågor inom olika typer av verksamheter och branscher.

Vi kan hjälpa er med....

Vi hjälper ÄVEN TILL med....

 • Kartlägga de krav kopplat till kemikalier som verksamheten måste förhålla sig till
 • göra nulägesanalys utifrån kartläggningen
 • formulera målsättningar
 • prioritera arbetet och ta fram tydliga planer för att på ett resurseffektivt ta arbetet framåt
 • stöd med specifika frågeställningar
   
  En viktig del i ett hållbart kemikaliearbete är att ha en organisation med tydlig ansvarsfördelning för identifierade frågor och där ansvariga personer har fått den
  utbildning som krävs.
 • att riskkartlägga leverantörer samt utvärdera och följa upp ställda leverantörskrav
 • utbildning
 • framtagande av strategier för substitution
 • rådgivning kring biocider
 • anmälan till produktregistret (I Sverige, Norge och Danmark)
 • stöd vid registrering i BASTA och Byggvarubedömningen
Läs vidare under kemikalier, REACH-registrering, CLP och arbetsmiljö för mer information om vad vi arbetar med kopplat till kemikalier

vill du veta mer?


Kontakta oss gärna!

Lars Holmberg

0730-75 50 11
lars.holmberg@trossa.se

"Lantmännen har länge arbetat aktivt med kemikaliefrågor. Stor hjälp i detta arbete har Lars Holmberg varit. Med stort kunnande och engagemang har han hjälpt Lantmännen med kompetensstöd kring koncernens kemikalieanvändning. Han har utbildat och engagerat personalen och även gjort informationsfilmer för internt bruk. Hans stora kunnande inom området är en ovärderlig hjälp för Lantmännen eftersom det ofta uppstår behov av snabba svar på frågor som rör till exempel lagstiftning."

Claes Johansson, chef för Hållbar utveckling på Lantmännen