CLP

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 reglerar klassificering, märkning och paketering av kemiska produkter inom EU.  Märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen är obligatorisk, och från och med den 1 juni 2019 ska även förpackningar på arbetsplatsen med gammal märkning ha märkts om enligt CLP.

Nya regler för information till Giftinformationscentralen från 1/1 2020!
 
Från 1 januari 2020 gäller ändrade obligatoriska krav för vilka uppgifter om kemiska produkter som ska lämnas till Giftinformationscentralen och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas (CLP Bilaga VIII).

våra tjänster

  • Inventering och kartläggning av status i din verksamhet
  • Granskning av etiketter
  • Klassificering enligt CLP
  • Framtagning av etikettunderlag med märkning enligt CLP
  • Anmälan till Giftinformationscentralen
  • Rådgivning
  • Utbildning

vill du veta mer


Kontakta oss gärna!
Johanna Wachtmeister

0730-75 57 58
johanna.wachtmeister@trossa.se