CLP

CLP-förordningen(EG) nr 1272/2008 reglerar klassificering, märkning och paketering av kemiska produkter inom EU och har successivt ersatt de gamla reglerna.

Nya märkningen (CLP) är obligatorisk nu!
 
Från och med den 1 juni 2017 är märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen obligatorisk. Det innebär att alla förpackningar som säljs måste vara märkta med de ”nya” farosymbolerna. Produkter märkta enligt de äldre reglerna får inte importeras eller säljas.
De gamla orangea symbolerna ska ha ersatts med nya, exempelvis:

våra tjänster

  • Inventering och kartläggning av status i din verksamhet
  • Granskning av etiketter
  • Klassificering enligt CLP
  • Framtagning av etikettunderlag med märkning enligt CLP
  • Rådgivning
  • Utbildning

vill du veta mer


Kontakta oss gärna!
Johanna Wachtmeister

0730-75 57 58
johanna.wachtmeister@trossa.se