REACH REGISTRERING

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 ställer krav på företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller komponenter i blandningar om minst ett ton per år att dessa ska registreras hos ECHA.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med er Reach-registrering!

våra tjänster

  • Kartläggning av Reach-kraven för din verksamhet
  • Koordinering av SIEF-arbete (gemensam registrering)
  • Sammanställning av tekniskt underlag (dossier) i IUCLID 6 och REACH-IT
  • Inlämning och uppföljning av registrering i REACH-IT
  • Praktisk support kring IUCLID 6
  • Koordinering av datainsamling
  • Rådgivning
  • Utbildning

vill du veta mer?


Kontakta oss gärna!
Karin Edvinsson

0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se