hur hitta rätt?

Vad krävs för att er verksamhet ska vara långsiktigt framgångsrik och ha en plats i en hållbar framtid? Vilka insatser skapar störst värde internt och externt?

Många har svårt att veta var de ska börja. Dels finns det många begrepp att förhålla sig till; CSR, hållbarhet, ansvar, miljöarbete, klimatneutral, ansvarstagande och Corporate Responsibility m.fl. Dels förändas omvärldens förväntningar och krav över tid. Varje verksamhet har sina specifika möjligheter och utmaningar att förhålla sig till.

Trossa lotsar er mot en hållbar verksamhet, från kartläggning till konkreta förbättringsåtgärder, kommunikation och utvärdering. Tillsammans hittar vi rätt nästa steg för just er.

vill du veta mer?Kontakta oss gärna!

Mia Barkland

0730-755757
mia.barkland@trossa.se

steg och aktiviteter för en hållbar verksamhet: