iso 26000

ISO 26000 är en global standard som ger konkret vägledning för en hållbar och socialt ansvarstagande verksamhet. Den innefattar alltifrån miljö och arbetsförhållanden till mänskliga rättigheter, konsumentfrågor och samhällsengagemang.

Med ISO 26000 som utgångspunkt hjälper vi er att få överblick, prioritering och strategisk inriktning i hållbarhetsarbetet. Vi tillämpa standarden på ett effektivt sätt för största nytta i just er verksamhet. Oavsett om ni arbetat länge med ansvarsfrågor eller precis har börjat, är ISO 26000 ett värdefullt ramverk att inspireras av.

hur kan trossa hjälpa ER?

Trossa har en metod i tio steg för att effektivt implementera ISO 26000 i olika typer av organisationer. Beroende på nuläge, ambition och egna resurser kan Trossa hjälpa till med ett eller flera av dessa steg.

1. Omvärldsanalys och intressentdialog för att identifiera       förväntningar
2. Analys av organisationens påverkan och nuläge mot standarden
3. Analys av aktuella risker och möjligheter
4. Workshop i ledningsgrupp
5. Handlingsplan med prioriterade åtgärder
6. Integrering av arbetet med ISO 26000 i befintliga strategier och ledningssystem
7. Förankring och engagemang i organisationen
8. Utbildning av berörda personer
9. Uppföljning av utvecklingen över tid
10. Löpande kommunikation av mål, åtgärder och resultat med relevanta intressenter

 

vill DU veta mer?


Kontakta oss gärna!

Desiré Haglund

0730-755766
desire.haglund@trossa.se

exempel på uppdrag

Stöd vid framtagande av hållbarhetsstrategi utifrån ISO 26000 för att knyta ihop befintligt hållbarhetsarbete och skapa en tydligare överblick och riktning för arbetet framåt.

Stöd vid framtagande av hållbarhetsstrategi utifrån ISO 26000 som grund för strukturerat arbete och proaktiv kommunikation inom hållbarhetsområdet.