Klimat

Ett aktivt klimatarbete är idag ett måste inom både offentlig sektor och företag men takten måste accelerera för att hålla den globala uppvärmningen under 1.5 grader C, vilket kräver en halvering av utsläppen till 2030.
 
Krav ställs från invånare, anställda, kunder och investerare på att verksamheter ska redovisa sina utsläpp och klimatmål. Ett proaktivt klimatarbete måste även till för att minska regulatoriska risker som koldioxidskatter. Samtidigt finns tillfälle att tillvarata möjligheter som uppstår i samhällets omställning.
 
Vi hjälper er ta ert klimatarbete till nästa nivå genom att tillsammans med er kartlägga och analysera er verksamhets klimatpåverkan fördelat över scope 1, 2 och 3 i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), sätta vetenskapligt baserade klimatmål och ta fram förslag på handlingsplan och åtgärder för att minska utsläppen.

För att skapa engagemang och delaktighet ser vi vikten av att involvera nyckelpersoner, med mandat att driva förändring internt, samt att ha kunskapshöjande aktiviteter för hela eller delar av medarbetarstyrkan.
 
Vi håller även fristående inspirationsföreläsningar och utbildningar. Kontakta oss för stöd i ert pågående klimatarbete eller för att komma igång med en första klimatberäkning.

Trossa stolt partner till The 1.5°C Business Playbook 

Trossa är nu stolt partner till The 1.5°C Business Playbook – ett verktyg som enkelt guidar företag i arbetet med att halvera klimatutsläppen till 2030, vilket krävs för att världen ska nå Parisavtalets skarpare gräns.

Grundat i den senaste vetenskapen är Playbook en utmärkt bas för alla företag att bygga sin klimatstrategi utifrån. Den ger även konkreta förslag på åtgärder för att nå utsläppsminskningar och för att bygga engagemang och inspiration inom verksamheten. Framtagen av Exponential Roadmap Initative, International Chamber of Commerce (ICC), WWF, Ericsson, Telia, IKEA och många andra tydliggör guidens fyra pelare vikten av att också lyfta fram och skala upp klimatbättre alternativ inom sitt erbjudande och att vara en drivande aktör i samhället i stort.

Utifrån vår erfarenhet på Trossa av att stötta organisationer i sitt hållbarhetsarbete är vi väl bekanta med de utmaningar det innebär att ta itu med klimatpåverkan över hela värdekedjan. Som supporting partner till 1.5°C Business Playbook ser vi fram emot att tillsammans med våra kunder fortsätta att accelerera verksamheters resa mot netto nollavtryck. Läs mer i pressrelease eller kontakta oss om hur vi kan vara ett stöd i ert klimatarbete.

våra tjänster

  • Klimatberäkningar av scope 1, 2 och 3 (GHG-protokollet)
  • Handlingsplan och åtgärder för minskade utsläpp
  • Klimatmål enligt Science Based Targets-metoden (SBT)
  • Riskanalys och -hantering
  • Verksamhetsanpassat klimatberäkningsverktyg
  • Medarbetarengagemang, klimatarbete i praktiken
  • Inspirationsföreläsning och utbildning
  • Framtidsscenarios och workshops

vill du veta mer?

Carolina Brändholm 
0730-75 57 09

carolina.brandholm@trossa.se

exempel på uppdrag