kosmetik & hygien

På Trossa arbetar vi dagligen med rådgivning och att hjälpa våra kunder att uppfylla lagstiftningen enligt kosmetikaförordningen (Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 1223/2009) där höga krav ställs på hela leverantörskedjan.

Vi erbjuder tjänster och expertrådgivning kring alla typer av frågeställningar som handlar kosmetik- och hygienprodukter och har flera toxikologer som kan göra säkerhetsbedömningar.

våra tjänster

  • Framtagande av säkerhetsrapporter i enlighet med kosmetikaförordningen
  • Kvalitetssäkring och sammanställning av dokumentation till en komplett produktinformationsfil (PI-fil)
  • Produktanmälningar till CPNP-registret
  • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och produkter
  • Märkningsgranskning
  • Miljömärkning av produkter
  • Reklamationshantering
  • Utformning av och rådgivning kring företagspolicy
  • Utbildning

vill du veta mer






Kontakta oss gärna!

Charlotte Björnstad

0730-75 41 50
charlotte.bjornstad@trossa.se

exempel på uppdrag

Hälso- och miljöbedömning av produkter, märkningsgranskning, reklamations-hantering och löpande rådgivning.