läkemedel & miljö

Vi erbjuder tjänster och expertrådgivning inom läkemedel och miljö, från miljöriskbedömning av aktiv substans till skräddarsydd utbildning och hållbar leverantörskedja. Vi hjälper till att säkerställa att er verksamhet och era produkter uppfyller era kunders krav.

våra tjänster

  • Miljöriskbedömning vid godkännande av läkemedel
    till Läkemedelsverket
  • Miljöriskbedömning enligt fass.se
  • Uppföljning av krav ställda vid upphandling
  • Hållbar leverantörskedja, läs mer här.
  • Utbildning
  • Förläsningar

vill du veta mer


Kontakta oss gärna!

Hélène Hagerman

0730-75 57 59
helene.hagerman@trossa.se

exempel på uppdrag

Uppföljning av kontraktsvillkor avseende hållbarhet i läkemedelsavtal, totalt sex läkemedelsföretag reviderade. 

Mellan 2008 och 2015 var Helene Hagerman kommunikatör i forsknings-programmet MistraPharma, en av de internationellt största satsningarna på att utreda miljöpåverkan från läkemedel. Läs vidare om programmet här.

Projektledare för en informationskampanj kring kasserade läkemedel som genomfördes på Sveriges samtliga apotek.