Klimat

Sommaren 2018 öppnade på allvar mångas ögon för klimatförändringarna. Samtidigt varnar FN för att vi har knappa två år på oss att vända utsläppskurvan, och IPCCs senaste rapport visar att våra utsläpp måste halveras till 2030. Hur jobbar ert företag för att minska klimatpåverkan? Och hur accelererar ni arbetet för att möta omvärldens höjda krav?

Vi hjälper er analysera er organisations klimatpåverkan genom att kartlägga och identifiera stora utsläppsposter, beräkna utsläppen och sätta mål, handlingsplaner och åtgärder för att minska dessa.

I våra uppdrag erbjuder vi en metodik där nyckelpersoner, med mandat att driva förändring intern, involveras under arbetets gång. Detta i syfte att skapa engagemang och delaktighet vilket ökar effekten av det klimatarbetet.
 
Vi håller även inspirationsföreläsningar och utbildningar. Kontakta oss för rådgivning i ert pågående klimatarbete eller för att komma igång med er första klimatberäkning!

våra tjänster

  • Klimatanalys och klimatberäkningar 
  • Rådgivning
  • Klimatstrategi
  • Medarbetarengagemang, klimatarbete i praktiken
  • Inspirationsföreläsning & utbildning
  • Framtidsscenarios & workshops

vill du veta mer?Kontakta mig gärna! 

Carolina Brändholm 
0730-75 57 09

crolina.brandholm@trossa.se

exempel på uppdrag