Strategi & struktur

En framgångsrik strategi för hållbar utveckling kräver kunskap om verksamhetens påverkan samt förväntningar och trender i omvärlden. Trossa analyserar de faktorer som bidrar till en hållbar verksamhet. Vi bistår också med att formulera och implementera en strategi som lever och skapar värde i organisationen. Vi utgår från er verksamhets mål och riktning och använder metoder och verktyg som vi vet fungerar i praktiken.

våra tjänster

 • Väsentlighetsanalys
 • Riskkartläggning
 • Omvärldsanalys
 • Intressentdialog
 • Benchmarking
 • Strategi, policy, mål och uppföljning
 • Uppförandekod

Arbete enligt ramverk och standarder:
 • Agenda 2030 och Globala målen
 • ISO 26000 – Socialt ansvarstagande
 • ISO 14001 – Miljöledning
 • ISO 9001 – Kvalitetsledning
 • OHSAS 18001/ISO 45001 - Arbetsmiljöledning
 • ISO 20121 – Hållbarhet vid möten och evenemang
 • Global Compact
 • Global Reporting Initiative (GRI)

vill du veta mer?

Kontakta gärna mig!

Mia Barkland
0730-755757
mia.barkland@trossa.se

exempel på uppdrag

Stöd vid framtagande av hållbarhetsstrategi utifrån ISO 26000 som grund för strukturerat hållbarhetsarbete och proaktiv kommunikation inom hållbarhetsområdet.

Stöd vid framtagande av hållbarhetsstrategi utifrån ISO 26000 för att knyta ihop befintligt hållbarhetsarbete och skapa en tydligare överblick och riktning för arbetet framåt.

Stöd för systematiskt hållbarhetsarbete enligt ISO 20121. Vätternrundan blev första idrottsevenemang i Sverige att certifieras mot standarden.