utbildning

Våra konsulter är uppskattade utbildare och föreläsare med gedigen sakkunskap och förmåga att skapa engagemang. Vi har stor erfarenhet från olika målgrupper, utbildningsformer och branscher. I våra utbildningsuppdrag utgår vi alltid från målgruppen, verksamheten och utbildningens syfte. 

våra tjänster

Vi erbjuder utbildningar inom alla våra kompetensområden, några exempel är:
 • Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap
 • Strategiskt hållbarhetsarbete
 • Agenda 2030 och Globala målen
 • Hållbarhetsredovisning och GRI
 • REACH
 • Kemikalier och lagstiftning
 • Miljökrav vid inköp
 • Läkemedel och miljö
 • Socialt ansvar i leverantörskedjan
 • Mänskliga rättigheter, barnrättsprinciperna
 • Affärsetik och anti-korruption
 • Olika standarder, t ex: ISO 26000, ISO 20121, ISO14001


Exempel på utbildningsformer:
 • Skräddarsydda bredd- och spetsutbildningar
 • Workshop för ledningsgrupp
 • Inspirationsföreläsning
 • E-utbildning
 • Dilemma-övningar
 • "Train the trainer"

exempel på uppdrag

Interaktiv e-utbildning i grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap samt fördjupningsutbildning i läkemedel och miljö samt i kemikaliefrågor.

Öppna heldagsutbildningar inom flera av våra expertområden, i Aktuell Hållbarhet Utbildnings regi. Bland annat inom Väsentlighetsanalys, Agenda 2030, Kemikalier och kemikalielagstiftning, 

Verksamhetsanpassad utbildning i GRI G4, med fokus på riktlinjernas tillämpning för Kraftringen.