AFFÄRSetIK OCH ANTIKORRUPtion

Vi hjälper er att ta fram en struktur för riskhantering och arbete med affärsetiska frågor och antikorruption. Till exempel genom utbildning och utformning av policydokument såsom uppförandekod och anti-korruptionspolicy m.m.
 

vill du veta mer?Kontakta oss gärna!
Clara Hamrén
0725-5843550

clara.hamren@trossa.se