Klimat

Den globala uppvärmningen och klimatförändringar har efter sommaren 2018 placerat klimatfrågan högre upp än någonsin på svenskarnas agenda. Samtidigt varnar FN för att vi bara har två år på oss att förhindra farlig klimatförändring. Hur jobbar ert företag för att minska klimatpåverkan? Och hur accelererar ni arbetet för att möta omvärldens höjda krav?

Vi hjälper er analysera er organisations klimatpåverkan genom att kartlägga och identifiera er verksamhets stora utsläppsposter, beräkna utsläppen och sätta mål, handlingsplaner och åtgärder för att minska dessa (i enlighet med GHG-protokollet).

Vi håller inspirationsföreläsningar och utbildningar och erbjuder en metodikt där medarbetarna involveras under arbetets gång, i syfte att skapa engagemang och delaktighet som ökar effekten av klimatarbetet. Kontakta oss för rådgivning i ert pågående klimatarbete eller för att komma igång med er första klimatberäkning!

våra tjänster

  • Klimatanalys
  • Klimatberäkningar och klimatredovisning
  • Rådgivning
  • Klimatstrategi
  • Medarbetarengagemang, klimatarbete i praktiken
  • Inspirationsföreläsning & utbildning
  • Framtidsscenarios & workshops

vill du veta mer?Kontakta mig gärna! 

Carolina Brändholm 
0730-75 57 09

crolina.brandholm@trossa.se

exempel på uppdrag