REACH 2018

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 ställer krav på företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen om minst ett ton per år att dessa ska registreras hos ECHA. För den som har förhandsregisterat är det nu hög tid att börja arbetet med registeringen för att hinna i tid innan den sista tidsgränsen den 31 maj 2018.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med er Reach-registrering!

våra tjänster

  • Kartläggning av Reach-kraven för din verksamhet
  • Sen förhandsregistrering
  • Koordinering av SIEF-arbete (gemensam registrering)
  • Sammanställning av tekniskt underlag (dossier) i IUCLID 6 och REACH-IT
  • Inlämning och uppföljning av registrering i REACH-IT
  • Praktisk support kring IUCLID 6
  • Koordinering av datainsamling
  • Rådgivning
  • Utbildning

vill du veta mer?


Kontakta oss gärna!
Karin Edvinsson

0730-75 58 59
karin.edvinsson@trossa.se